Bezoekerscentrum Waalbos

Het Waalbos

Een open gebied onder de rook van Rotterdam, langs de oude rivierarm de Waal: het Waalbos in Rijsoord is een unieke plek.

Het dorp en de omgeving kent een rijke historie. In het Waalbos en langs de Waal is een molen gelegen (De Kersenboom) en een oude Herberg (uit 1800) waarin nu een restaurant gevestigd is. Het dorp Rijsoord heeft als kleine kern veel van zijn karakteristieke bebouwing en landelijke uitstraling behouden. Door de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is de waarde van de oude rivierarm de Waal erkent door het opstellen van een Waalvisie, waarin behoud van het landschap en de cultuurhistorische kwaliteiten die nog aanwezig zijn, wordt nagestreefd. Daarnaast wil men dit landschap zichtbaar maken voor publiek door de recreatieve mogelijkheden te vergroten. Het bezoekerscentrum heeft ook een plaats gekregen in de Waalvisie waar het als entree naar het Waalbos, de Waal en de andere natuurgebieden in de directe omgeving wordt gezien.

Dronevlucht over Bezoekerscentrum de IJsvogel en het Waalbos
Klik op de foto voor een grotere weergave

Het Waalbos in beeld

Vogels in het Waalbos (deel 1)
Vogels in het Waalbos (deel 2)

Bezoekerscentrum Waalbos

Het bezoekerscentrum is het startpunt voor excursies en rondleidingen en van de vrijwilligers van Stichting Natuurbeheer Waalbos die aan de slag gaan in het gebied.

Informatieoverdracht

Het verhaal van de Waal, het Waalbos en Rijsoord wordt verteld. De ontstaansgeschiedenis, het gebruik van het gebied door de jaren heen (vlascultuur, akkerbouw), de voormalige schilders kolonie en de natuur die er te zien is.

Servicecentrum

U kunt er terecht voor boekjes met verschillende natuurpaden, speurtochten voor kinderen, wandeltochten en GPS-routes. In het centrum zal ook voorlichting worden gegeven over de molen de Kersenboom voorafgaande aan het daadwerkelijke bezoek aan de molen.

Ontmoetingscentrum

Het bezoekerscentrum wordt gebruikt voor het geven van (schilder-, bak-, natuur-) workshops, natuureducatie, lezingen, voorlichting over het ontstaan en de (cultuur)geschiedenis van Rijsoord en het Waalbos. Daarnaast is het bezoekerscentrum beschikbaar als ontmoetingsplek en als vergaderplek voor bewoners uit de buurt.

Pleisterplaats

Bezoekers kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee genieten van het uitzicht dat het centrum biedt op het Waalbos. Daarnaast biedt het bezoekerscentrum gelegenheid als rustplaats voor schaatsers die komen schaatsen op de natuurijsbaan die in het bos is aangelegd.

Activiteiten in en rondom het bezoekerscentrum

In het bezoekerscentrum is informatie te vinden over de natuur in het Waalbos, de (cultuur)geschiedenis van Rijsoord en het Waalbos en over de natuurgebieden in de directe omgeving. Men kan er wandelroutes en recreatieve tochten verkrijgen en ook natuurproducten kopen. Ook kan men er terecht voor een kopje koffie of thee. Verder worden verschillende workshops en andere activiteiten georganiseerd. Wandelen in het Waalbos en langs de Waal. Hiervoor zijn door Stichting Natuurbeheer Waalbos mooie wandelroutes, excursies, gps-speurtochten en een kabouter pad voor de kleintjes uitgezet.

  • Informatie over de planten en de dieren in het Waalbos, over Rijsoord en haar historie, over de molen en de activiteiten die georganiseerd worden in en rond het bezoekerscentrum.
  • Gezellig samenzijn. Voor ouderen en kinderen worden activiteiten georganiseerd, er worden presentaties, exposities en workshops georganiseerd en er is gelegenheid voor het organiseren van kleinschalige kinderfeestjes.
  • Bezoek aan de Molen met uitleg over de geschiedenis en de toekomst van molens.
  • Verkoop streekproducten zoals meel dat in de Molen gemalen is en verschillende andere natuurproducten.
  • Kopje koffie- of theedrinken met iets lekkers na een fijne wandeling. Neem gerust de hond mee! (maar let op de borden).
Image

'Waarom moeilijk doen als het samen kan?'

Stichting Bezoekerscentrum Waalbos

Stichting Bezoekerscentrum Waalbos is een initiatief van Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW), de IJsclub Rijsoord en Omstreken (IJRO) en de Stichting de Rijsoordse Molen (SRM). De drie organisaties hadden behoefte aan een kleinschalig gebouw voor educatie en recreatie. Onder het motto: 'Waarom moeilijk doen als het samen kan?' realiseerden zij met elkaar het bezoekerscentrum op een unieke locatie aan de rand van het Waalbos, tussen de ijsbaan en de molen.

Image

Stichting Natuurbeheer Waalbos

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) heeft zich hard gemaakt voor het realiseren van het Waalbos. Staatsbosbeheer heeft het beheer over het Waalbos. Aanvullend helpt SNW waar mogelijk met vrijwilligers. SNW wil de natuurwaarde en de recreatieve waarde van het bos vergroten door specifiek beheer en aanvullende voorzieningen in het bos te realiseren. SNW zal het bezoekerscentrum gebruiken als startplek voor activiteiten en als centrale plek om materialen op te slaan. Bovendien geeft SNW excursies en wil zij workshops en tentoonstellingen gaan verzorgen.

Image

De IJsclub Rijsoord en omstreken (IJCREO)

De IJsclub Rijsoord en omstreken (IJCREO) is opgericht in 1910. De IJCREO zorgt voor een ijsbaan op de Waal als het voldoende heeft gevroren. Door de strenge eisen aan de dikte van het natuurijs in combinatie met de zachte winters de laatste jaren lukt het niet elk jaar een ijsbaan aan te leggen. Daarom is in het Waalbos een landijsbaan aangelegd. IJCREO beheert deze landijsbaan. Bij ijs dient het bezoekerscentrum als een plek waar mensen naar het toilet kunnen en iets warms kunnen drinken.

Image

Stichting de Rijsoordse Molen

Stichting de Rijsoordse Molen (SRM) beheert al jaren met succes de molen de Kersenboom. Veel basisscholen brengen een bezoek aan de molen. Vanwege de beperkte ruimte in de molen is het geven van een voorlichting aan een grote groep kinderen lastig. SRM wil in het bezoekerscentrum meer aan voorlichting doen en ook workshops (zoals bakworkshops) geven.